Vítáme Vás na internetových stránkách ZŠ a MŠ Křídla, okres Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace

Naše škola

Výsledky zápisu do mateřské školy ZDE

Od 12.4. 2021 je naše ZŠ a MŠ otevřena prezenčně.
Škole je uložena povinnost testovat žáky 2x týdně Ag testy ZDE a ZDE.

MŠMT umožňuje osobní přítomnost od 12.4.2021:
MŠ – dětem, které mají povinnost předškolního vzdělávání
ZŠ – žákům 1.stupně ve škole, ve které počet žáků 1.stupně nepřesahuje počet 75

Obědy – budou přihlášeny pro žáky ZŠ od pondělí 12.4.2021 (automaticky jsou přihlášeni všichni ). Pokud budete chtít oběd odhlásit, je to možné pouze telefonicky na těchto číslech: 601 392 513 (ved. stravování), 778 405 725 (kuchyně)

Pravidelné testování bude probíhat 2x týdně (PO,ČT) od 6,30 do 7,10 hod. Prosíme, aby se žáci v tyto dny dostavili nejpozději do 7,10.

Vážení rodiče,
zápis do ZŠ bude probíhat distančním způsobem. V termínu od 6. 4. 2021 do 15. 4. 2021.

Žádost o přijetí mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
1) do datové schránky školy – 6g3merh (DS si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání DS základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz)
2) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
3) poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
4) osobním podáním ve škole

K žádosti zákonný zástupce přikládá zpravidla kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sen, foto) nebo papírové (prostá kopie).
K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o přijetí ZDE
Žádost o odklad ZDE

Milí rodiče,
zveme vás na zápis do Mateřské školy Křídla pro školní rok 2021/2022.
Kvůli koronavirové nákaze a epidemiologické situaci proběhne bez přítomností dětí i rodičů.
Žádosti budeme přijímat od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021.
K zápisu je nutné vyřídit žádost o přijetí s potvrzením od praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte (výjimka se uplatňuje na děti, které k 31. 8. 2021 dovrší 5 let) a prostá kopie rodného listu dítěte.

Dokumenty lze doručit těmito způsoby:
● do datové schránky školy
● e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail s naskenovanou žádostí)
● poštou na adresu školy (rozhodující je datum podání na poštu)
osobním podáním – po telefonické domluvě

Žádost přijetí ZDE
Kritéria ZDE

Instrukce pro 1. – 5. ročník
pro přihlašování do online Office účtů ZDE

Zpřístupnění obsahu Didakta.cz pro žáky v domácnosti ZDE

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY je každý den do 16 hodin. 

Prosíme rodiče, aby děti měly v tašce s náhradním oblečením čistou roušku pro případ potřeby. 

Organizace školního roku 2020/2021

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29.října a pátek 30.října 2020
Vánoční prázdniny: od středy 23.prosince 2020 do neděle 3.ledna 2021, vyučování začne v pondělí 4.ledna 2021
Pololetní prázdniny: pátek 29.ledna 2021
Jarní prázdniny: v délce jednoho týdne od 1.února do 7.února 2021
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1.dubna 2021 ( pátek 2.dubna je tzv. ostatním svátkem)
Hlavní prázdniny: od čtvrtka 1.července do úterý 31.srpna 2021