Mateřská škola

HOUBIÁDA – vyhodnocení ZDE

Prosíme rodiče, aby děti měly v tašce s náhradním oblečením čistou roušku pro případ potřeby. 

vedoucí učitelka: Mgr. Ivana Hesová
učitelka: Jana Bednářová

Docházka do MŠ
Rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce nejdéle do 8:00 hodin.
Je možný i pozdější příchod, který je však nutné individuálně dohodnout s paní učitelkou.

Omlouvání dětí
Rodiče omlouvají dítě z předškolního vzdělávání telefonicky nebo osobně a uvedou důvod nepřítomnosti dítěte toho dne nejpozději do 8.00 hodin.

Co děti do MŠ potřebují:
Bačkory s pevnou patou (ne pantofle, ne černá podrážka), pohodlné oblečení do MŠ i na ven, a to včetně obuvi (dle počasí), náhradní oblečení do tašky, kapesník,  pyžámko (o kontrolu a výměnu se starají rodiče).
 Doporučujeme věci řádně označit.

Cenné věci a hračky
Do MŠ se hračky a předměty z domova nenosí.

Provoz a organizace mateřské školy
Provozní doba v MŠ je od 6:30 do 16:00 hodin.

6:30 – 8:00 příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy

7:00 – 9:00 pohybové aktivity, volně spontánní zájmové aktivity, osobní hygiena, dopolední svačina

9:00 –  11:30 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity, pobyt dětí venku

11:45-12:30 oběd a osobní hygiena dětí

12:30 -13:30 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, příprava předškoláků na školu

14:00 -14:15 odpolední svačina, osobní hygiena

13.30 -15:30 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na zahradě mateřské školy, odchod domů

Vyzvedávání dětí z mateřské školy
Je možné před obědem do 11:30 hod, hned po obědě si rodiče děti mohou vyzvednout od 12:15 do 12:30 hodin.
Vyzvednout dítě lze kdykoliv v průběhu odpoledních zájmových činností, nejpozději do 16:00 h, kdy provoz mateřské školy končí.
Po předběžné dohodě s učitelkami mají rodiče možnost kdykoliv během dne dítě vyzvednout, a to s ohledem na organizaci dne, aby tím nebyl narušen pobyt a činnosti ostatních dětí v MŠ.
Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro přebírání a předávání dítěte v mateřské škole. Písemné pověření zaznamenají do formuláře v mateřské škole.

Stravování

Výše stravného:
svačina dopolední 8 Kč
svačina odpolední 8 Kč
oběd  19  Kč        

Odhlášení stravy – je nutné vždy minimálně den dopředu do 12 hod. na www.strava.cz

Úplata za vzdělávání
 – je hrazena ve dvou splátkách, a to 200 Kč do 15. 12. za září až prosinec a 300 Kč do 15. 6. za leden až červen

Organizace školního roku, termín akcí (drakiáda,  plavání, výlety apod.) a  mnohé další informace se dozvíte  na třídních schůzkách MŠ. 
O termínu budeme informovat na vchodových dveřích MŠ a webových stránkách školy. 

Kdy je dítě na školku připravené?

Když:

 • zná své jméno a příjmení
 • umí používat toaletu (nenosí pleny)
 •  je již doma vedeno k utírání zadečku po použití WC
 • umí si umýt ruce mýdlem, utřít se do ručníku
 • umí si vyčistit zuby
 • spolupracuje při oblékání a svlékání
 • umí nazouvat a vyzouvat obuv
 • umí si říci, co chce nebo potřebuje
 • umí se vysmrkat a používat kapesník
 • umí držet lžíci a najíst se
 • umí při jídle sedět u stolu
 • zvládne ujít kratší vzdálenost během pobytu venku

Rodiče zodpovídají za to, že do mateřské školy chodí dítě zdravé!!!

Rodiče jsou povinni předávat své děti do mateřské školy pouze zdravé – Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví § 50. V případě nejasností ohledně zdravotního stavu dítěte při jeho přebírání může ředitelka nebo jí pověřená učitelka MŠ požadovat lékařské potvrzení o tom, že je dítě zdrávo a může být umístěno v kolektivu. Pokud rodiče či jiní zákonní zástupci nepředloží po vyzvání toto potvrzení, je na dítě pohlíženo jako na nemocné, které do kolektivu nepatří.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na paní učitelky MŠ.