Žáci

I. třída ( 1. a 5. ročník ) – třídní učitelka Mgr. Alena Novotná
1. ročník – 6 žáků
5. ročník – 9 žáků

II. třída ( 2., 3. a 4. ročník) – třídní učitelka Mgr. Markéta Šimková
2. ročník – 7 žáků
3. ročník – 9 žáků
4.ročník – 5 žáků