Třídy

I.třída (třídní učitelka Mgr. Alena Novotná)
3.ročník – 3 žáci
4.ročník – 5 žáků

II.třída (třídní učitelka Mgr. Markéta Šimková)
1.ročník – 4 žáci
2.ročník – 5 žáků
5.ročník – 3 žáci