Žáci

I. třída ( 4. a 5. ročník ) – třídní učitelka Mgr. Alena Novotná
4. ročník – 9 žáků
5. ročník – 8 žáků

II. třída ( 1., 2. a 3. ročník) – třídní učitelka Mgr. Markéta Šimková
1. ročník – 7 žáků
2. ročník – 9 žáků
3. ročník – 5 žáků