Zjednodušené šablony pro ZŠ a MŠ Křídla

ZŠ a MŠ Křídla se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003943.

Daný projekt je spolufinancován z prostředků EU.

Název projektu: Zjednodušené šablony pro ZŠ a MŠ Křídla

Základní škola bude realizovat tyto šablony:

II/1.1. Školní asistent – personální podpora ZŠ

II/3.1. Čtenářský klub pro žáky ZŠ

II/3.2. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Mateřská škola bude realizovat následující šablony:

I/1.1. Školní asistent – personální podpora MŠ

I/2.4. Specifikace práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

I/3.3. Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči v MŠ

  • Školní asistent pro ZŠ a MŠ – jde o poskytnutí dočasné personální nepedagogické podpory.
  • Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ – jde o systém vzdělávání pedagoga v problematice práce s těmito dětmi.
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ – cílem je poskytnout rodičům dostatek informací o přechodu jejich dětí z MŠ do ZŠ, se snahou připravit děti na tuto změnu a zamezit školní neúspěšnosti.
  • Čtenářský klub pro žáky ZŠ bude realizován formou volnočasové aktivity. Cílem je zábavnou formou rozvíjet čtenářskou gramotnost, slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti a literární rozhled. Vhodné pro děti se zájmem o četbu a nutné pro děti ohrožené školním neúspěchem a s podpůrnými opatřeními.
  • Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků. Jak z názvu vyplývá, budeme si hrát.