Rytmická a hudební show

Naši školu navštívil hudebník Petr Toman ze skupiny PT STYL se svou rytmickou show. Děti byly nadšené z programu, při kterém si mohly zazpívat, zatancovat i předvádět své hudební dovednosti. Na konci představení se konala autogramiáda.