Úvodem

Zřizovatelem školy je obec Křídla.

Součásti příspěvkové organizace: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Malotřídní školu navštěvuje ve školním roce 2023/2024 20 žáků v pěti ročnících prvního stupně a 26 v MŠ.