Úvodem

Zřizovatelem školy je obec Křídla.

Součásti příspěvkové organizace: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Malotřídní školu navštěvuje ve školním roce 2020/2021 36 žáků v pěti ročnících prvního stupně a 23 v MŠ.