Úvodem

Zřizovatelem školy je obec Křídla.

Součásti příspěvkové organizace: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Málotřídní školu navštěvuje ve školním roce 2019/2020 38 žáků v pěti ročnících prvního stupně a 25 v MŠ.